Category: Uncategorized

20 Jan

Cooperative and Its importance

Cooperative in Nepal has a long cultural tradition of informal community based co-operatives including savings and credit associations popularly known as dhukuti and grain savings and labor savings systems know as parma and dharma vakari. Similarly, Guthi provided a forum to work together for smoothly running different socio cultural practices. Many of these traditional systems [...]
20 Jan

सहकारीका लागि सफ्टवेयर प्रविधि

६ दशकअघि नेपालमा पहिलो पटक सहकारी संस्थाको अवधारणा भित्रिएको हो । २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा ‘बखान सहकारी’को नाममा सहकारी संस्था आरम्भ भएको थियो । यसपछि २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन, २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, २०३३ सालमा सरकारको ‘साझा कार्यक्रम’ हुँदै २०३५ सालमा ‘साझा संस्था प्रशासन तथा आर्थिक नियम’ जारी गरियो । [...]