हाम्रा उपलब्धीहरू

हाम्रो कामका लागि हामीले पाएका सम्मान

हाम्रो कामको लागि हामीलाई गरिएको सम्मानले गौरवान्वित बानाउनुका साथै थप जिम्मेवारीको पनि अनुभुति दिलाएको छ।

०७२/०७३ मा सबैभन्दा धेरै आयकर बुझाए बापत पाएको सम्मान

हाम्रो योगदान

स्वास्थय शिविर

ढोर बाराही मन्दिर प्रवेश द्वार निर्माण